Het dorpshuis van Huisduinen

het dorpshuis

Het dorpshuis biedt onderdak aan diverse activiteiten en heeft dit in het verleden ook steeds gedaan. Menig inwoner van Huisduinen zat er op school. Er werd lager onderwijs gegeven en tot 2002 konden de peuters er nog terecht.
Voor onderhoud en exploitatie is veel werk verzet. Het gebouw voorziet in de behoefte van kinderen en volwassenen, ook bij drukkere gelegenheden zoals bij de intocht van Sint Nicolaas en feest- of thema-avonden.
Voor leden en donateurs worden er activiteiten georganiseerd en de Vereniging biedt de mogelijkheid om van de ruimtes die hiervoor nodig zijn, gebruik te maken.

Het Dorpshuis wordt al dan niet met hulp van buitenaf beheerd en geëxploiteerd.
Huisduiner Belang zwaait de laatste jaren zelf de scepter. Het hele jaar door worden er activiteiten georganiseerd voor de bewoners en donateurs. Zoals dat meestal gaat, kan deze enorme kar alleen worden getrokken als mensen zich daar voor inzetten. Er zijn een paar drijvende krachten die de boel draaiende houden. Ze doen het niet alleen, want zonder vrijwilligers er omheen lukt het natuurlijk niet. Er worden diensten gedraaid, clubjes hebben hun verantwoordelijkheden en tussendoor wordt ook vaak een beroep gedaan op hand- en spandiensten.

De drang om meer en uitgebreidere bijeenkomsten in het Dorpshuis mogelijk te maken, werd groter; zeker nadat De Branding was gestopt.
In het voorjaar van 2003 was er een grondige verbouwing en zijn de mogelijkheden in het Dorpshuis uitgebreid.

De tussenmuur van de twee zalen werd uitgebroken en het een en ander werd aangepast aan de (veiligheids)eisen van deze tijd.
Nu kunnen diverse bijeenkomsten zoals de kindermiddag bij de intocht van Sinterklaas, of drukke feestavonden in eigen huis worden gevierd. Maar ook de gymclubjes bijvoorbeeld hebben nu wat meer ruimte.

Het zit wel goed met de feestavonden en invulling op recreatief en maatschappelijk gebied. Het zou mooi zijn als die ruimte ook wat meer gebruikt zou worden voor culturele aangelegenheden. Het bestuur heeft wel geëngageerde bewoners nodig die dit willen organiseren.

activiteiten agenda

Lees hier alles over de activiteiten die op het dorp en in Dorpshuis worden georganiseerd ........

Lees meer

geschiedenis van huisduinen

Op het uiterste puntje van Noord Holland, aan de kust, omringd door de Noordzee, het Marsdiep, duinen, fortificatiesen op steenworp afstand van Den Helder, ligt Huisduinen.
Huisduinen, oorspronkelijk........

Lees meer

leden en donateurs

Alleen bewoners van Huisduinen kunnen lid worden van de Vereniging. Zij betalen hiervoor een contributie waarvan het bedrag door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. Degenen die de Vereniging en Huisduinen een warm hart toedragen, kunnen zich aanmelden als donateur.

Lees meer

Download hier de laatste dorpskrant

Lees het laatste nieuws over Huisduinen

.

Download dorpskrant

vrijwilligers gezocht!

Huisduiner Belang zoekt constant vrijwilligers om ons te helpen bij onze evenementen en
ter versterking van ons bestuur.

Lijkt het jou ook leuk om ons te helpen bij het ontwikkelen van leuke evenementen
voor ons dorpshuis of om tijdens deze evenementen je handjes te laten wapperen?
Of voor een plek in het bestuur? Neem dan contact met ons op !

de weersverwachting van huisduinen

Volg ons op facebook voor alle laatse nieuwtjes en evenementen van Huisduinen en het Huisduiner Belang.