Geschiedenis Huisduiner Belang

Activiteiten en cursussen in de jaren ‘80 en ‘90

Hier volgen nog een paar voorbeelden die opvielen in het archief.

Schaatswedstrijden bij de dijk, jaarlijks schaatsuitstapje naar Heerenveen, jaarlijkse paddestoelentocht, volksdansen, kofferbakmarkt, toneel, krabbentukken.


Een groot succes op de woensdagmiddag: eerst de kinderclub (spel- en knutselmiddagen, bakken met oom Ab, kinderbingo) en later de jeugdclub. Deze ging in 1994 ter ziele.


Cursussen: Engels, Frans, Spaans, microcomputer, EHBO, zijde schilderen, naaien, kantklossen, silhouet knippen.


De Toneelclub 1980 – 1996
Op de ledenvergadering 1980 was er belangstelling voor het oprichten van een toneelgroep en al gauw werd er gerepeteerd. Op 16 mei 1981 werd het eerste stuk opgevoerd:
‘De Beker van Elzenrode’ geschreven door dorpsgenoot Henk Riemers.
Jaarlijks waren er uitvoeringen en deze werden massaal door de Huisduiners bezocht.
Vooral kluchten werden er gespeeld. Het acteerniveau was van een goed tot hoog gehalte. In de archieven wordt regelmatig gesproken van een “professionele uitvoering”. De leiding was in handen van Jack Ambriola, maar ook van André Hendriks en later had Emmy Schaap de regie.

activiteiten agenda

Lees hier alles over de activiteiten die op het dorp en in Dorpshuis worden georganiseerd ........

Lees meer

geschiedenis van vereniging huisduiner belang

Het bestuur van Huisduiner Belang verzocht mij de geschiedenis van de vereniging te willen beschrijven en in mijn onschuld heb ik daar -zij het aarzelend- ja tegen gezegd. Mijn aarzeling zou ........

Lees meer

leden en donateurs

Alleen bewoners van Huisduinen kunnen lid worden van de Vereniging. Zij betalen hiervoor een contributie waarvan het bedrag door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. Degenen die de Vereniging en Huisduinen een warm hart toedragen, kunnen zich aanmelden als donateur.

Lees meer

Download hier de laatste dorpskrant

Lees het laatste nieuws over Huisduinen

.

Download dorpskrant

vrijwilligers gezocht!

Huisduiner Belang zoekt constant vrijwilligers om ons te helpen bij onze evenementen en
ter versterking van ons bestuur.

Lijkt het jou ook leuk om ons te helpen bij het ontwikkelen van leuke evenementen
voor ons dorpshuis of om tijdens deze evenementen je handjes te laten wapperen?
Of voor een plek in het bestuur? Neem dan contact met ons op !

Kopij dorpskrant inleveren per e-mail:

dorpskrant@huisduinerbelang.nl

Volg ons op facebook voor alle laatse nieuwtjes en evenementen van Huisduinen en het Huisduiner Belang.