Welkom /

Hier vindt u informatie over onze vereniging

Welkom

De Vereniging Huisduiner Belang is 30 mei 1930 opgericht.

Sindsdien heeft het bestuur niet alleen de taak ‘de algemene belangen van de bewoners van Huisduinen te behartigen’, maar dient de Vereniging ook ‘mede te werken aan alles wat verbetering en verfraaiing van het dorp beoogt, daarbij het specifieke karakter van dit kustdorp met zorg bewakend’. Aldus artikel twee van de Statuten. Geen eenvoudige taken. Toch is het de diverse besturen de afgelopen jaren gelukt Huisduinen aangenaam te houden. Een plek in Den Helder (en Nederland) om zuinig op te zijn! Ook dient de Vereniging volgens de Statuten het monumentale dorpshuis ‘te beheren en te exploiteren, dat voorziet in de behoefte aan geschikte lokaalruimte voor de activiteiten van de vereniging op cultureel, recreatief en maatschappelijk gebied’.

Huisduiner Belang is actief voor Huisduinen.

Vrijwilligers zorgen samen met het bestuur voor activiteiten ‘op’ het dorp. Naar behoefte stelt het bestuur commissies samen ter ondersteuning, om specifieke taken uit te voeren. Zo was/is er een commissie die zorg draagt voor de ruimtelijke ontwikkeling, de invulling en onderhoud van het groen, de aankleding van het Dorpsplein,de bebouwing op en rond het O.S.&O.-terrein.

Incidentele activiteiten vinden met een zekere regelmaat plaats, in het Dorp, op het Dorpsplein, in het Dorpshuis of in de Huisduiner Kerk.

activiteiten agenda

Lees hier alles over de activiteiten die op het dorp en in Dorpshuis worden georganiseerd ........

Lees meer

geschiedenis van vereniging huisduiner belang

Het bestuur van Huisduiner Belang verzocht mij de geschiedenis van de vereniging te willen beschrijven en in mijn onschuld heb ik daar -zij het aarzelend- ja tegen gezegd. Mijn aarzeling zou ........

Lees meer

leden en donateurs

Alleen bewoners van Huisduinen kunnen lid worden van de Vereniging. Zij betalen hiervoor een contributie waarvan het bedrag door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. Degenen die de Vereniging en Huisduinen een warm hart toedragen, kunnen zich aanmelden als donateur.

Lees meer

Download hier de laatste dorpskrant

Lees het laatste nieuws over Huisduinen

.

Download dorpskrant

vrijwilligers gezocht!

Huisduiner Belang zoekt constant vrijwilligers om ons te helpen bij onze evenementen en
ter versterking van ons bestuur.

Lijkt het jou ook leuk om ons te helpen bij het ontwikkelen van leuke evenementen
voor ons dorpshuis of om tijdens deze evenementen je handjes te laten wapperen?
Of voor een plek in het bestuur? Neem dan contact met ons op !

Kopij dorpskrant inleveren per e-mail:

dorpskrant@huisduinerbelang.nl

Volg ons op facebook voor alle laatse nieuwtjes en evenementen van Huisduinen en het Huisduiner Belang.